راهنما
دانستنی های آب و هوا
آموزش
 
تماس با ما
نام :
تلفن :
ایمیــل :
پیغام :

 

تصفیه آب

 

صنعت تصفیه آب در زمینه های مختلفتی مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه های تصفیه آب بر اساس نوع کاربری تقسیم بندی می شوند، در این تقسیم بندی دستگاه های تصفیه آب از نظر سیستم تصفیه آب ، میزان تولید ، محل و چگونگی نصب دستگاه تصفیه آب ، تعداد فیلتر و دقت تصفیه آب با هم تفاوت دارند. این تقسیم بندی دستگاه تصفیه آب بسیار کمک می کند به انتخاب دستگاه مناسب از این رو باعث صرفه جویی در هزینه های اضافی و دستیابی به هدف مورد نظر می شود. از آنجا که تصفیه آب جهت اهداف مختلف صورت می گیرد، دستگاه تصفیه آب در انواع گوناگون ساخته شده است.

 

راهنمای انتخاب تصفیه آب

 

1 - ناخالصی هایی که می خواهیم از آب حذف کنیم مد نظر قرار داده و دستگاه تصفیه آب یا فیلتری را انتخاب کنیم که بتواند آنها را حذف کند.

2 - بر اساس میزان مصرف آب ، مدلی از دستگاه تصفیه آب را انتخاب کنیم که قادر به تولید آن مقدار باشد.

3 - محل استفاده از دستگاه تصفیه آب در انتخاب آن موثر است.

4 - کیفیت آب ورودی و مورد مصرف آب در انتخاب انواع دستگاه تصفیه آب تاثیر گذار است.