راهنما
دانستنی های آب و هوا
آموزش
 
تماس با ما
نام :
تلفن :
ایمیــل :
پیغام :
صفحه اصلی / خدمات پس از فروش / جدول رفع اشکال دستگاه تصفیه آب خانگی

جدول رفع اشکال دستگاه تصفیه آب خانگی

جدول رفع اشکال دستگاه تصفیه آب خانگی و دستگاه تصفیه آب

 

جدول رفع اشکال دستگاه تصفیه آب خانگی WaterPro

 

عیب دلایل احتمالی اقدام اصلاحی
A. قطع شدن آب خروجی 1. شیر ورودی بسته است
2. شیر قطع روی تانک در حالت بسته است
3. فشار هوا در منبع تحت فشار مناسب نیست
4. شیر برقی خراب است
5. فیلترهای پیش تصفیه کیپ است
6. فیلتر کربن نهایی کیپ است
7. پمپ فشار لازم را تامین نمی کند
8. ممبران دستگاه کیپ شده است
9. گرفتگی شیر برداشت روی سینک
1. شیر را باز کنید
2. شیر را باز کنید
3. فشار هوا را بوسیله گیج اندازه بگیرید ، اگر بین 10 تا 12 psl نبود ، آن را تنظیم کنید
4. شیر برقی را تست کنید
5. تعویض فیلترها
6. تعویض فیلتر
7. فشار هوا را بوسیله گیج اندازه بگیرید ، اگر از 100 psl کمتر بود آنرا تعویض کنید
8. ممبران را تعویض کنید ، اگر ممبران زودتر از موعد کیپ شده است علت را بررسی کنید ( شماره x را ببینید )
9. گرفتگی را برطرف کنید
B. خروج آب با فشار کم 1. فشار هوا در منبع تحت فشار مناسب نیست
2. فیلتر پست کربن کیپ شده است
3. گرفتگی شیر برداشت
1. فشار هوا را بوسیله گیج اندازه بگیرید ، اگر از 100 psl کمتر بود آنرا تنظیم کنید
2. فیلتر را تعویض کنید
3. گرفتگی را برطرف کنید
C. نشتی آب از در پوش محفظه ها 1. محفظه ها خوب بسته نشده اند
2. اورینگ ( واشر های لاستیکی ) هوزینگ در محل خود قرار ندارند
3. اورینگ ها معیوب هستند
1. محفظه ها را با آچار مخصوص محکم کنید
2. واشرها را در محل خود قرار دهید
3. اورینگ ها را با روغن خوراکی و بهداشتی چرب کرده در محل خود قرار دهید یا در صورت نیاز تعویض کنید
D. طعم بد آب تصفی شده 1. انقضاء فیلتر پست کربن
2. انقضاء فیلترهای کربنی ( پیش فیلترها )
3. انقضاء ممبرین دستگاه
4. گرفتگی یا عدم خروج مناسب آب فاضلاب
1. تعویض فیلتر
2. تعویض فیلترها
3. تعویض ممبرین ( در صورت انقضاء زودتر از موعد ، علت را بررسی کنید )
4. رفع گرفتگی در خروجی فاضلاب
E. پمپ کار نمی کند 1. ترانس دستگاه سوخته است
2. فشار آب ورودی کم است
3. سوئیچ قطع فشار پایین معیوب است
4. سوئیچ قطع فشار بالا معیوب است
5. پمپ سوخته است
1. ترانس را تست کنید و در صورت نیاز تعویض کنید
2. فشار آب ورودی را به حداقل 3.4bar برسانید
3. سوئیچ را از مدار خارج کنید اگر پمپ شروع به کار کرد ( در صورتی که فشار آب ورودی حداقل 3.4bar است ) سوئیچ را تعویض کنید
4. سوئیچ را از مدار خارج کنید اگر پمپ شروع به کار کرد ، سوئیچ را تنظیم و یا تعویض کنید
5. پمپ را تعویض کنید
F. پمپ کار می کند ولی آب تصفیه شده تولید نمی شود 1. ممبران RO کیپ شده است
2. سوئیچ قطع فشار پایین معیوب است
3. زانویی شماره 10 کیپ شده است
1. ممبران را تعویض کنید
2. سوئیچ را تست کنید در صورت معیوب بودن ، تعویض کنید
3. زانویی را تعویض کنید
.G پمپ بصورت متناوب ، روشن وخاموش می شود 1. فشار آ ب ورودی کم است.
2. فیلتر های پیش تصفیه کیپ شده اند.
3. سوئیچ high pressure نیاز به تنظیم یا تعویض دارد.
4. سوئیچ low pressure معیوب است.
1. فشار آب ورودی را به حداقل bar 4/3 برسانید.
2. فیلتر ها را تعویض کنید.
3. سوئیچ را تست کنید ، در صورت نیاز تنظیم یا تعویض کنید.
4. سوئیچ را تست کنید ، در صورت نیاز تنظیم یا تعویض کنید.
H. آب یکسره وارد فاضلاب می شود. 1. شیر برقی ( شماره 5 ) معیوب است.
2. شیر یکطرفه زانویی ( شماره 10 ) معیوب است.
3. سوئیچ high pressure معیوب است.
1. شیر برقی مذکور را تست و در صورت نیاز تعویض کنید.
2. شیر را بررسی و در صورت نیاز تعوض کنید.
3. سوئیچ را تست و در صورت نیاز تعویض کنید.
I. خروجی فاضلاب قطع شده است. 1. محدود کننده فاضلاب کیپ شده است.
2. زانویی شماره 19 کیپ شده است.
1. محدود کننده را تعویض کنید.
2. زانویی را تعویض کنید.
J. ممبران دستگاه سریع کیپ میشود. 1. خروجی فاضلاب قطع شده است. 1. مورد I را ببینید.
K. پمپ دستگاه یکسره کار می کند. 1. سوئیچ high pressure معیوب است.
2. فشار هوای داخل تانک کم است.
3. شیر یکطرفه زانویی ( شماره 10 ) معیوب است.
4. فشار پمپ کم است.
1. سوئیچ را تست کنید ، در صورت نیاز تعویض کنید.
2. فشار را به میزان درج شده روی تانک برسانید.
3. شیر یکطرفه را تست و در صورت نیاز تعویض کنید.
4. ماکزیمم فشار پمپ را اندازه بگیرید و در صورت افت فشار از میزان درج شده روی آن ، تعویض کنید.
L. آب به اندازه کافی در تانک تحت فشار ذخیره نمی شود. 1. فشار هوای داخل تانک ذخیره زیاد است.
2. دبی آب تصفیه شده کم است.
1. فشار هوای آن را بوسیله گیج اندازه بگیرید ، باید مطابق آنچه بر روی تانک درج شده باشد. در غیر این صورت تنظیم کنید.
2. مورد F را ببینید.
M. آب خروجی شیری رنگ است یا حاوی حباب های ریز است 1. وجود هوا در سیستم.
2. فشار بالای تانک تحت فشار.
1. در ابتدای نصب وجود هوا در سیستم طبیعی است و پس از یک الی دو هفته حباب ها ناپدید خواهند شد.
2. فشار تانک را با گیج اندازه گیری کرده و در صورت لزوم آن را تنظیم کنید.

 

 

مطالب مرتبط: