راهنما
دانستنی های آب و هوا
آموزش
 
تماس با ما
نام :
تلفن :
ایمیــل :
پیغام :
صفحه اصلی / اخبار / ورود فلومتر راداری بدون تماس با سیال ، تحولی بزرگ در صنعت آب

ورود فلومتر راداری بدون تماس با سیال ، تحولی بزرگ در صنعت آب

ورود فلومتر راداري بدون تماس با سيال ، تحولي بزرگ در صنعت آب
همانطوريکه مي دانيم جهت اندازه گيري دبي آب يا پساب در کانال ها ، تونل ها ، رودخانه ها و يا لوله هاي سر ريز ، بايستي بتوانيم به کمک ابزاري خاص سرعت و ارتفاع مايع را اندازه گيري نموده و آنرا در سطح مقطع عبور سيال ضرب نموده و دبي را محاسبه کنيم . براي اين منظور تا کنون سنسورهاي اولتراسونيک سرعت مطرح بوده اند . اين سنسورها عليرغم مزايايي نظير اقتصادي بودن ، معايب بزرگي نيز دارند . مثلا سنسور سرعت مي بايست در کف کانال ها و در تماس با مايع نصب مي شود .اين امر در برخي نقاط سخت و عملا غير ممکن است يا اينکه حتي پس از نصب نيز بايستي هر چند وقت يکبار رسوبات سطح سنسور را برطرف نمود . اين امر در کانال هاي فاضلاب بسيار حادتر بوده و بعلت تماس سنسور با مايع و بعبارتي مغروق بودن آن در مايع بخصوص در فاضلاب موجب خوردگي و خرابي سنسور و از کار افتادن دستگاه ميگردد . فلومتر و Raven –Eye ( چشم کلاغ ) جديدترين فلومتر بدون تماس سنسور با مايع ( با تکنولوژي رادار ) تحولي در صنعت فلوسنجي و اندازه گيري دبي سيال در انواع کانال هاي باز ، تونل هاي فاضلاب و ... محسوب مي شود . هم اکنون اين نوع دستگاه در اروپا و آمريکا در زمره اولين انتخاب ها جهت سنجش دبي مايعات در انواع کانال ها بشمار مي رود .
نحوه کارکرد سيستم
ر – وين آي ( چشم کلاغ ) Raven-Eye در بالاي سطح سيال نصب شده و با استفاده از puised Digitai Dopper RADAR  فن آوري ديجيتال پالس داپلر راداري سرعت متوسط سيال را با دقت بالا اندازه گيري مينمايد . همچنين ارتفاع سيال نيز با استفاده از يک سنسور سطح ( اولتراسونيک ، رادار يا فشار ) اندازه گيري ميشود و با توجه به سطح مقطع ، حجم عبوري با استفاده از معادله پيوستگي Q= V*A در واحد زمان محاسبه مي شود . در طول هر چرخه اندازه گيري ، هزاران نمونه سرعت اندازه گيري ميشود و سرعت متوسط مقادير قرائت شده ، توسط يک پردازنده سيگنال ديجيتال بسيار قوي مورد تجزيه و تحليل طيفي در زمان قرار مي گيرد . اين دستگاه حتي در مواقعي که سطح کانال با چوب و يا پلاستيک پوشيده شده باشد ، کار خواهد کرد . همانطوريکه در تصوير مشخص ميباشد ، پروفايل سرعت در مقاطع مختلف سيال در عرض کانال متفاوت است لذا دستگاه شروع به اندازه گيري توزيع سرعت در تمام عرض کانال نموده و آنرا در حافظه خود ثبت مي نمايد ( سرعتهاي کم و سرعت هاي زياد  ) با در نظر گرفتن فاصله دستگاه از سطح مايع و با توجه به زاويه تابش امواج رادار و همچنين زاويه دستگاه نسبت به سطح آب ، دقيقا سطح پوشش ناحيه اندازه گيري تعيين مي گردد . در نتيجه Raven-Eye به طور خودکار سرعتهاي اندازه گيري شده را با سطح پوشش ناحيه اندازه گيري و همچنين ارتفاع سيال ، تطبيق مي دهد .
-    شبکه هاي فاضلاب / مانيتورينگ شبکه اي کانال ها ( تونل هاي بزرگ فاضلاب ، مطالعات ظرفيت ،مطالعات ترکيبي سرريز فاضلاب ، جريان هاي با سرعت بالا ، تخليه مخازن با حوضچه ها )
-    تصفيه خانه هاي فاضلاب ( اندازه گيري جريان ورودي به تصفيه خانه ، خروجي تصفيه خانه يا تخليه ، اندازه گيري پساب کارخانه ، اندازه گيري و تخليه سيلاب ناشي از طوفان ، کنترل فرآيند جريان )
-    رودخانه ها ، کانال ها و آبياري ( نظارت بر آب طوفان و انطباق با مقادير استاندارد ، آب و هوا و مهندسي هيدروليک ، محاسبات حوضچه آب سيلاب ، اندازه گيري دائمي آب هاي سطحي )
-     صنايع ، کارخانجات و نيروگاه هاي آبي ( پساب کارخانه ، اندازه گيري جريان سيال هاي مواد قليايي و اسيدي و يا مايعات ناشي از فرآيند هاي توليد ، اندازه گيري جريان با مواد معلق جامد و .. )


تاريخ ثبت خبر : ۱۳۹۳/۱۲/۱۹
منبع :